• MEDIEREA COMUNITARA


  Cu toţii dorim să ne putem bucura de linişte în comunitatea noastră, ceea ce nu este întotdeauna foarte uşor.

  Sunt multe motive pentru care apar probleme în comunitatea noastră: banii, stresul, zgomotul, copiii, parcările, animalele. Datorită lipsei de comunicare atât de des întâlnită, ceea ce începe ca o neînţelegere minoră sfârşeşte într-un conflict major, cauzând tuturor stres şi îngrijorare.

  Medierea comunitară se bazează pe încrederea pe care membrii comunităţii o acordă mediatorului, ca persoană aptă să faciliteze negocierile dintre ei şi să îi sprijine pentru soluţionarea conflictului, prin obţinerea unei soluţii reciproc convenabile, eficiente şi durabile. Scopul acestei iniţiative este consolidarea relaţiilor comunitare prin împuternicirea membrilor comunităţii de a media propriile dispute. Soluţionarea disputelor pe calea medierii presupune găsirea unor soluţii permanente, unanim acceptate de toate părţile implicate în conflict. Soluţiile sunt date de persoanele asupra cărora acţionează consecinţele. Mediatorul nu îşi impune propriile păreri sau soluţii.

  Nicolae-Cristian MOISESCU –mediator este la dispozitia membrilor comunitaţii care vor să găsească împreună soluţii de rezolvare a conflictelor.
 • MEDIEREA ÎNAINTEA DIVORŢULUI


  În general divorţul reprezintă o tragedie atât pentru soţi cât şi pentru copii. Soţii ajung în instanţă datorită unor certuri, ambiţii, adulter, lipsa banilor sau a altor probleme, ce s-au acumulat în timp. Copii suferă şi ei iar lipsa unuia dintre părinţi poate afecta în mod iremediabil buna educaţie a copilului.

  Medierea înaintea divorţului poate fi benefică pentru ambii soţi din următoarele motive :
  • se poate evita divorţul ;
  • copiii pot avea în continuare o educaţie dată de ambii părinţi ;
  • confidenţialitatea conflictelor dintre cei doi soţi;
  • cheltuieli mici;
  • păstrarea relaţiei dintre cei doi;
  • evitarea partajului şi a pensiei alimentare;
  • salvarea familiei şi a căsniciei. Medierea poate fi benefică atât pentru soţi cât şi pentru părinţii şi rudele acestora, indiferent dacă soţii ajung sau nu la concluzia de a mai convieţuii împreună.

  Nicolae-Cristian MOISESCU –mediator este la dispozitia cuplurilor care, în curs de despărţire, vor să găsească împreună soluţii de rezolvare a conflictelor.
 • MEDIEREA FAMILIALA


  Medierea familială este o modalitate prin care se doreşte să restituie cuplurilor responsabilitatea deciziei privind atât viitorul lor, cât şi cel al propriilor copii.

  Medierea se desfăşoară atât la iniţiativa proprie şi voluntară a părinţilor care se adresează unui mediator profesionist pentru care ei să hotărască impreună un proiect de viaţă, durabil pentru ei şi pentru copii lor, cât şi la sugestia instaţelor de judecată. Medierea familială este un dialog desfăşurat într-o atmosferă paşnică, menit să înfrunte şi să rezolve conflictele chiar în momentul despărţirii, restabilind o comunicare între părţi.

  Medierea familială este o modalitate prin care cuplurile care se despart sau care s-au despărţit deja pot alege să înfrunte şi să-şi rezolve conflictele, în scopul ajungerii la un acord care să corespundă nevoilor fiecărui membru al familiei, într-un mod avantajos pentru toţi, astfel încât toate părţile să câştige şi niciuna să nu piardă.

  Medierea familială se adresează cuplurilor. Medierea ajutând părinţii să contribuie în cel mai natural mod cu putinţă, la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale copiilor lor. În momentul de criză pe care îl reprezintă despărţirea, copiii resimt tristeţe, durere, frică, sentimentul de pierdere, vină, fantezii de reîmpăcare, manie, senzaţii de singurătate, dificultăţi în raporturile cu părinţii, dar şi cu ceilalţi oameni. Sunt fenomene normale, temporare, legate în mod firesc de despărţire şi destinate să se rezolve în timp, doar părinţii sunt în măsură să protejeze copiii de aspectele conflictuale cele mai încrâncenate, garantându-le posibilitatea menţinerii unui raport apropiat cu ambii părinţi, evitând a-i folosi ca un instrument de luptă în conflict.

  Dar copilul nu este singurul care suferă şi părinţii riscă să rămână încarceraţi într-o situaţie dramatică pentru că, fiind legaţi afectiv de proprii copii se găsesc în dificultatea de a se înţelege, de a colabora pentru bunăstarea lor. Medierea Familială îşi propune să menţină ambele părţi responsabile, evitând noţiunea de victorie a unei părţi sau a alteia şi comparaţia dintre părinţi "buni" şi părinţi "răi".

  În cadrul procesului de mediere puteţi rezolva de asemenea şi problemele privind împărţirea bunurilor comune, evitând procesele lungi şi costisitoare, financiar şi emoţional, spre binele dumneavoastră şi al copiilor dumneavoastră. Despărţirea unui cuplu este pentru toţi, şi mai ales pentru copii, un moment de mare dificultate şi totul depinde de modul în care intervine aceasta. Idealul ar fi ca părţile să apeleze la mediere înainte de începerea procesului de divorţ, dar medierea se dovedeşte în egală măsură eficace şi ulterior acestui moment.

  Nicolae-Cristian MOISESCU –mediator este la dispozitia cuplurilor care, deja despărţite sau în curs de despărţire, vor să găsească împreună soluţii pentru copii şi pentru ei înşişi.

 • MEDIEREA CONFLICTULUI LA LOCUL DE MUNCA  • executarea şi interpretarea contractelor;
  • rezilierea contractelor;
  • conflicte dintre diferite compartimente ale societăţii;
  • conflicte dintre angajaţi, etc..

  BENEFICII:
  1. Productivitate mare la locul de muncă;
  2. Costuri scăzute de personal;
  3. Relaţii mai puternice şi mai de durată la locul de muncă datorită acceptării diversităţilor de opinie;
  4. Timp alocat eficient în procesul de recrutare şi selecţie;
  5. Moral ridicat;
  6. Este păstrată relaţia;
  7. Medierea altor conflicte va fi mai flexibilă;
  8. Soluţia are rolul de a preveni reîntoarcerea în situatia de conflict;
  9. Soluţia este satisfăcătoare de ambele părţi;

  REZULTATE:
  • Relaţionare mai bună a individului atât la locul de muncă cât şi în viaţa lui personală;
  • medierea aduce o diferenţă în comportamentul părţilor aflate în conflict, oferindu-le soluţii să lucreze împreună după terminarea medierii;
  • când medierea este acceptată, procesul de soluţionare a conflictului este mai ieftin şi mai rapid;
  • indiferent de diversitatea opiniilor pentru cei aflaţi în conflict, medierea este o formă alternativă de rezolvare a conflictelor înaintea celor juridice (arbitraje sau procese).
 • MEDIERE LITIGII COMERCIALE  • Executarea şi interpretarea contractelor;
  • Rezilierea contractelor;
  • Somaţiile de plată;
  • Revendicările;
  • Conflictele între diferitele departamente ale societăţii;
  • Conflicte între angajaţi;
  • Drepturi băneşti;
  • Decizii de imputaţie;
  • Desfacerea contractului de muncă, etc..
 • MEDIERE LITIGII CIVILE  Medierea în domeniul civil poate interveni atât înainte de declanşarea procesului în faţa instanţelor de judecată, etapa extrajudiciară, dar şi în etapa judiciară, după ce s-a decanşat procesul civil.
  • Grănţuiri;
  • Revendicări;
  • Evacuări;
  • Partaje;
  • Succesiuni etc..
 • MEDIERE LITIGII BANCARE ŞI FINANCIARE  Conflicte reclamate de către clienţi
  • Dobânzi calculate greşit;
  • Mărirea nejustificată a dobânzilor ,,fixe" pe perioada derulării întregului contract;
  • Comisioane nejustificate;
  • Erori în procesarea tranzacţiilor cu carduri;
  • Erori în procesarea tranzacţiilor efectuate de clienţi prin online banking;
  • Fraude bancare;
  • Înregistrări nejustificate ca rău platnic în cadrul Centralei Riscurilor Bancare(CRB) si
  • Biroul de Credit;
  • Introducerea în contractele de credit a unor clauze abuzive;
  • Necomunicarea majorării ratei dobânzii;
  • Modificarea clauzelor convenţiei fără consultarea şi acordul părţilor contractante şi neconsemnarea prin act adiţional semnat de ambele părţi;
  • Prelucrarea cu întârziere a ordinelor de plată care aduc prejudicii clienţilor;
  • Alte conflicte financiare.

  Conflicte reclamate de către bancă
  • Neplata cu rea credinţă de către clienţii debitori a datoriilor băneşti;
  • Plata repetată cu întârziere de către clienţii debitori peste data scadentă a datoriei;
  • Refuzul plăţii nejusustificate din partea clienţilor debitori băncii creditoare a dobânzilor şi penalităţilor calculate legal;
  • Ameninţarea, insultarea, calomnierea sau lovirea de către clienţii a angajaţilor bancilor;
  • Conflicte intervenite între angajaţii băncilor
  • Hărţuirea sexuală;
  • Desfacerea fără temei a Contractului Individual de Muncă;
  • Purtarea abuzivă cu subalterni ori lovirea acestora de catre şefi şi invers;
  • Conflictul de interese;
  • Neplata unor drepturi băneşti angajaţilor;
  • Discriminarea angajaţilor pe temei de ură, rasă, sex, apartenenţă politică etc.;
  • Conflicte intervenite între bănci şi colaboratorii externi ai acestora ( firme de leasing, firme de recutare personal, evaluatori, traducători, translatori, consilieri juridici, avocaţi, notari precum şi alţi specialişti etc);
  • Orice alte conflicte apărute între angajaţii băncilor sau între angajat şi angajator.
 • MEDIERE LITIGII PENALE  Pe calea medierii penale pot fi soluţionate conflictele izvorate din infracţiuni pentru care răspunderea penală se înlătură prin retragerea plângerii prealabile sau a împăcării părţilor.
  Împăcarea părţilor este convenţia dintre persoana vătămată şi făptuitor, încheiată în scopul de a înlătura consecinţele săvîrşirii infracţiunii.

  Infracţiunile prevăzute în Codul penal pentru care se poate recurge la mediere:
  • Lovire sau alte violenţe (art. 180 C.pen.);
  • Vătămăre corporală (art. 181 C.pen.);
  • Vătămăre corporală din culpă (art. 184 alin. 1 oi 3, C.pen.);
  • Violarea de domiciliu (art. 192 alin 1, C.pen);
  • Seducţia (art. 199 C.pen.);
  • Furtul pedepsit la plângerea prealabilă (art. 210 C.pen);
  • Abuzul de încredere (art. 213 C.pen);
  • Distrugerea (art. 217 alin 1, C.pen);
  • Tulburarea de posesie (art. 220 C.pen.);
  • Abandonul de familie (art. 305 C.pen.);
  • Nerespectarea măsurilor privind încredinţarea minorului (art. 307 C.pen.);
  • Tulburarea folosinţei locuinţei (art. 320 C.pen).

  Medierea in litigii de malpraxis
  În ultima vreme auzim frecvent despre cazuri de malpraxis, cu reproşuri din toate părţile pentru medici, chiar fără să se ştie ce s-a întâmplat cu adevărat şi care este procedura pentru rezolvarea acestuia.
  Însă, puţini ştiu ce înseamnă malpraxisul şi că există metode facile pentru soluţionarea acestuia, precum medierea.


  Medierea cazurilor de malpraxis permite o importantă economie de timp si evitatea stresului generat de un litigiu derulat in fata instantei de judecata, deoarece procesele dureaza un timp relativ îndelungat. Prin mediere se ajunge, de regula, la o solutie în doar câteva ore. De asemenea, un avantaj important al medierii cazurilor de malpraxis constă în confidenţialitatea întregului proces.
  Chiar daca, conform legii există obligaţia pentru medici să încheie asigurări de malpraxis, puţine companii de asigurări au despăgubit victimele malpraxisului. Calea obişnuită pentru soluţionarea malpraxisului este instanţa de judecată, cu procese care durează foarte mult, unde totul este public şi unde imaginea medicului este de multe ori afectată. Voi prezenta mai jos ce înseamnă malpraxisul, ce se întâmplă într-un caz de malpraxis şi cum poate fi soluţionat pe calea medierii.
  Malpraxisul sau răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de produse şi servicii medicale, sanitare şi farmaceutice poate exista singular sau împreună cu:
  a) răspunderea juridică – penală sau/şi civilă
  b) răspunderea disciplinară
  c) răspunderea administrativă.