Ce este Medierea?

Reprezintă o modalitate de soluţionare a conflictelor pe cale amiabilă, cu ajutorul unei terţe persoane specializate în calitate de mediator, în condiţiile de neutralitate, imparţialitate, confidenţialitate şi având liberul consimţământ al părţilor.

Mediatorul

Profesia de mediator este o profesie distinctă, care se exercită în baza legii 192/2006 doar în cadrul formelor de exercitare a profesiei de mediator. Mediatorul este o persoană calificată să conducă procesul de mediere, autorizată în condiţiile legii medierii şi înscrisă pe

Care sunt pasii de urmat pentru a alege medierea?