Inchiderea procedurii de mediere


- Se realizează în situaţia în care s-a ajuns la o soluţie cu care sunt de acord persoanele aflate în conflict, iar modalităţile în care se realizează sunt următoarele:

- Acord verbal, pe care persoanele îl respectă de bunăvoie

- Acord scris, care să conţină în parte sau în întregime, înţelegerea la care s-a ajuns

Important !!! – Acordul de mediere ca înscris, poate fi autentificat la notar sau încuviințat de instanță:

- în anumite cazuri, este necesară încuviințarea de către instanță a acordului de mediere: de ex. desfacerea căsătoriei, succesiuni sau partaje în cazul moștenirilor sau a altor neînțelegeri care vizează terenuri, construcții, locuințe, etc.

- dăcă persoanele care au încheiat un acord de mediere scris doresc sau e necesar să solicite ca aceasta să fie încuviințată de către instanță, ele vor semna o cerere adresată instanței competente, prin care cer încuviințarea acordului de mediere pe care îl atașează, în original, cererii formulate.

- intanța competentă să soluționeze încuviințarea acordului de mediere este cea care are competența să soluționeze litigiul dintre părți.
Important!!!- Dacă părțile din cauza aflată în stare de judecată nu ajung să încheie un acord sau acordul se încheie doar cu privire la unele aspecte, judecata continuă până la pronunțarea unei hotarâri judecătorești definitive/irevocabile. În acest caz, la dosarul cauzei se depune procesul- verbal în care se consemnează rezultatul procedurii de mediere.