Desfăşurarea medierii


- Părţile sunt informate, în mod gratuit, despre procedura de mediere şi avantajele specifice acesteia în cazul lor

- În cazul în care sunt de acord să încerce medierea, se va încheia contractul de mediere, prin care se stabilesc, de comun acord, aspectele necesare desfăşurării medierii, inclusiv onorariul mediatorului

- La mediere participă numai persoanele implicate în conflict! La solicitarea sau cu acordul lor, părţile pot fi asistate la mediere de avocaţi, pot fi invitaţi experţi, specialişti care să ajute cu informaţii utile la soluţionarea conflictului sau pot participa şi alte persoane numai cu acceptul părţilor.

- Niciuna dintre persoanele care au participat la procedura medierii NU poate folosi ulterior ca probe în cadrul unui proces, susţinerile făcute în timpul medierii

- Medierea se desfăşoară de regulă la sediul mediatorului. Părţile aflate în conflict au dreptul să fie asistate de avocat sau de alte persoane.