Alegerea Mediatorului

- Mediatorii autorizaţi sunt înscrişi în Tabloul mediatorilor, care este publicat în Monitorul Oficial îi reactualizat cel puţin o dată pe an

- Tabloul mediatorilor poate fi accesat pe site-ul Consiliului de Mediere www.cmediere.ro, pe cel al Ministerului Justiţiei www.just.ro, la info-chioşcurile de la instanţele de judecată, fiind afişat la sediul Consiliului de Mediere şi la sediile instanţelor

- În Tabloul mediatorilor se regăsesc datele de contact necesare pentru a solicita serviciul unui mediator: numele, locul unde îşi desfăşoară activitatea, număr de telefon şi/sau adresă de e-mail

- Persoanele aflate în conflict pot alege, de comun acord, mediatorul. În cazul în care apelarea la mediator s-a făcut de către una din părţi, cealaltă va fi invitată de către mediator la mediere. Partea invitată are posibilitatea de a accepta sau refuza invitaţia la mediere, medierea fiind o procedură care se bazează pe principiul participării voluntare